Sarrera / Introducción

Orain arte espeleologo eta abenturazale gutxi batzuen eskura zeuden Aralarko erraiak, 2005eko udaratik aurrera edonork ikuskatzeko moduan jarri ditu Astitzko Mendukilo leizeak.

Zenbait zientzialariren aburuz, lur azpiak ikertzeke geratzen zaigun seigarren kontinentea osatzen du. Lur azpiko ingurune honen ezaugarri nagusiak, argitasun eza, hezetasun itzela (saturazio puntuaren mugan), CO2 kontzentrazio esanguratsuak, haize korronteak, mugikortasun arazoak...dira.Hau dela eta, egun dugun ezagutza maila eskasa ez da batere harritzekoa, gizakia lur azalera moldatutako espeziea baita. Honela, azken hamarkadetan espeleologoei mugaturiko ingurunea izan da lur azpia. Muga hauei aurre egiteko eta edonork Aralarko erraiak ezagutu ahal izateko, Astitzko kobak S.M. Enpresak Mendukiloko koba egokitu du.

Astitzko Kontzejuaren herri lurretan kokatua dagoen leize hau, mendeetan zehar mendi ukuilu gisara erabilia izan da. Baina 2005eko udatik aurrera, erabilpen berri bat izango du, bisitariak jasotzeko moduan atondu baita. Lur azpiak dituen berezko zailtasunak edonori errazteko asmoz, zaldain flotakor, argiztapen berezi (argi dinamikoak) eta multimedia sistemez hornitu da leizea. Honela, ibilbidea bere kasa bi pisu igo eta jaitsi ditzakeen edonorentzat egokituta dago. Bisita guztiak zonaldeko giden laguntzaz gauzatuko dira, gehienez 50 pertsonaz osatutako taldeetan. 60 minutuko iraupena izango duten bisita hauetan hiru gelaune ikusteko parada izango da:

- Artzainzulo: sarrerako gela izanik, argi naturala iristen da eta bere bolumen itzelari esker nahiko argiztatua egoten da. Gela honetan lehen formazio geologiko xumeak ikusiko ditugu. Gelaunearen amaierara iristean, Jentileioko tutuan sartu gara eta 28m jaitsi ostean (90 eskailera) kobaren erraietan izango gara. Hartz Zuloan gaude eta gela honek banatzaile gisara jokatzen du, bertatik gainontzeko gelaunetarako sarrera baitago.

- Laminosin: gelaune honen ezaugarri nagusia, formazio geologikoen aniztasun eta kopuru itzela da: estalaktitak, estalagmitak, gourgs-ak...non nahi gertu-gertutik ikusiko ditugu.

- Herensugearen Gotorlekua: bisitatuko den azken gelaune honen ezaugarri bereizgarria bere bolumen itzela da (60m-tako luzera eta zenbait puntutan 20m-tako altuerara iristen da). Bertatik berriro ere lur azalerantz abiatuko gara, kobazuloaren ahoan bisitari amaiera emanaz.

Bisitaren osagarri gisa eta irteerari ahalik eta etekin gehien ateratzearren, harrera etxe bat eraiki da leizearen kanpoaldean. Bertan, ikus-entzunezko gela, esposatze gunea, taberna, komunak eta denda xume bat ezarri dira. Ikus-entzunezko gelan 15 minutuko dokumental bat ikusteko parada izango da, Aralarko mendizerra oinarritzat harturik, lur azpirako eremuaren ezaugarriak plazaratuko dizkiguna. Esposatze gunea, lur azpia balitz bezala girotu da maketa-dekorazio baten bitartez. Bertan, koban ikus daitezkeen formazio geologiko ezberdinen aniztasuna ikusteko aukera izango dugu.

Mendukiloko leizea irrikitan dago bere altxorrak erakusteko. Ikusi, ikasi, gozatu eta errespetatu.

Las entrañas de Aralar, hasta ahora accesibles sólo para algunos espeleólogos y amantes de la aventura, han sido acondicionadas para que cualquiera pueda disfrutarlas a partir del verano de 2005, de la mano de Cuevas de Astiz.

Según algunos científicos, el subsuelo constituye el sexto continente, aún por descubrir.Las principales características del mundo subterráneo son la falta de luz, una altísima humedad (cercana al punto de saturación), concentraciones significativas de CO2 , corrientes de aire...

Siendo la nuestra una especie adaptada a la superficie, no es de extrañar el escaso nivel de conocimiento que poseemos sobre este medio. Así, durante las últimas décadas, el mundo subterráneo ha sido un entorno limitado a los espeleólogos. La empresa Cuevas de Astiz S.L. ha acondicionado la cueva de Mendukilo con el fin de superar estas barreras y permitir que cualquiera pueda conocer las entrañas de Aralar.

Esta cueva, situada en tierras del Concejo de Astiz, ha sido utilizada como establo de montaña durante siglos. Pero a partir del verano de 2005 tendrá una nueva utilidad ya que ha sido acondicionada para recibir visitantes. Con el fin de minimizar las dificultades propias del subsuelo se ha equipado la cueva con una pasarela flotante, iluminación dinámica y un sistema multimedia. De este modo, el itinerario está adecuado para cualquier persona capaz de subir por si misma hasta un segundo piso. Todas las visitas se realizarán con la ayuda de guías de la zona, en grupos de 50 visitantes como máximo. En la visita, que dura 60 minutos, tendremos la ocasión de ver tres salas:

- Artzainzulo (refugio de pastores): siendo la sala de la entrada, le llega luz natural y gracias a su espectacular volumen está bastante iluminada. En esta sala veremos las primera y modestas formaciones geológicas. Al final de la sala penetraremos en Jentileio (ventana de gentiles) , para descender unos 28m (90 escaleras) hasta las entrañas de la cueva. Estamos en Hartz-zuloa (osera) . Esta sala hace de distribuidor ya que desde aquí se accede al resto de las salas.

- Laminosin (sala de los lagos): el mayor atractivo de esta sala es la increíble cantidad y variedad de formaciones geológicas que posee: estalactitas, estalagmitas, gourgs...podremos observarlas de cerca a nuestro alrededor.

- Herensugearen Gotorlekua (la morada del dragón): lo que caracteriza a la última sala que visitaremos es, sin duda, su descomunal volumen (60m de largo y en algunos puntos, 20m de altura). Desde aquí nos dirigiremos de nuevo a la superficie, para finalizar nuestra visita en la boca de la cueva. Como complemento de la visita y con el fin de sacarle el mayor partido, se ha construido una casa de acogida en el entorno de la cueva. Aquí, encontraremos una sala de audiovisuales, una zona de exposiciones, el bar, los baños y una modesta tienda.

En la sala de audiovisuales podremos ver un documental de 15 minutos, donde nos expondrán las características del mundo subterráneo, con la sierra de Aralar como referencia. La sala de exposiciones, se ha ambientado como si del subsuelo se tratara, gracias a una decoración en forma de maqueta. Aquí podremos observar la diversidad de formaciones geológicas que se encuentran en la cueva.

La cueva de Mendukilo está deseando enseñarnos sus maravillas. Observa, aprende, disfruta y respeta